Aktualno

Zelena luč za črpanje evropskih sredstev

Ptuj, 5. december 2018

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja sprejela odločitev o podpori projekta »Ureditev mestne tržnice«. S to odločitvijo se je odobril finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek Republike Slovenije. Skupna višina sredstev znaša 5.370.390,25 €, od tega iz Evropskega regionalnega sklada 3.409.718,64 € in iz državnega proračuna 852.429,66 €.

Organ upravljanje je na podlagi vsebinskega pregleda celotne dokumentacije ugotovil, da Mestna občina Ptuj z urejanjem mestne tržnice prispeva k doseganju ciljev učinkovite rabe prostora v urbanih območjih. Po mnenju vladne službe investicija predstavlja funkcionalno in stavbno prenovo mestne tržnice, ki bo obsegala ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin, ustrezno prometno ureditev peš, tekočega in mirujočega prometa. S prenovo se želi revitalizirati degradirano urbano območje in s tem odpraviti funkcionalno degradacijo prostora. Namen projekta je tudi povečanje privlačnosti mestnega jedra in ohranitev kulturnega spomenika lokalnega pomena.