O projektu

Mestna tržnica

Ptuj s projektom dobiva novo središče mestnega dogajanja, prodaje lokalnih dobrot in kulturnih prireditev. Urejen trg bo postal središče družabnega življenja na Ptuju, prostor, kjer bodo domačinom in obiskovalcem na voljo pestra kulinarična ponudba in domači proizvodi, tukaj pa se bodo odvijale tudi mestne prireditve.

Ptuj s tem dobiva nov večnamenski prostor, urejene pogoje za tržnico ter nove zelene površine. Nova ureditev ptujske mestne tržnice predstavlja obnovo velikega dela starega mestnega jedra. Projekt ne zajema samo ureditve današnje tržnice, temveč tudi Slomškove in Miklošičeve ulice, vključno z vso pripadajočo komunalno opremo in ostalo infrastrukturo, izgradnjo pokrite tržnice, gostinskega lokala in trgovine za prodajo domačih, lokalnih izdelkov, sanitarije, montažno streho prireditvenega prostora, odra z vso tehniko. V kletnih prostorih tega objekta bodo skladišča za opremo prireditvenega prostora ter garderobni in drugi prostori za potrebe tržnice.

Prenova predvideva tudi postopno odpravo tranzitnega prometa v samem središču mesta, s tem pa širjenje prostora za pešce in kolesarje.

Območje urejanja sodi v najstrožji del zgodovinskega starega mestna jedra. S projektom se ureja 6.000 m2 degradiranih urbanih površin.

Trajnostna prometna ureditev in širitev območja za pešce

Z obnovo tržnice bo v tem delu starega mestnega jedra zaživela nova prometna ureditev s širitvijo območja za pešce in novo ureditvijo parkiranja. Dostop na območje bo v prihodnje omejen za dostavo in za stanovalce, s čimer se na Ptuju približujemo cilju – starem mestnem jedru brez avtomobilov.

Pešcem prijazno tlakovanje pohodnih površin, s tem pa boljša povezanost mestne tržnice z drugimi mestnimi trgi: z Novim trgom, preko Miklošičeve ulice z Mestnim trgom in preko Slomškove ulice s Slovenskim trgom.

Ozelenitev

Ozelenitev območja mestne tržnice s 14 novimi drevesi predstavlja največjo ozelenitev starega mestnega jedra v več desetletjih. Na trgu bo zasajenih 14 novih dreves, gledičije, lipovca in katalpe.

Tržnica

Z namenom ohranitve delovanja tržnice, ki je eden od znakov življenjskega utripa vsakega mesta, je potrebno mestno tržnico na sedanji lokaciji prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom.

Z ureditvijo in obnovo bodo ustvarjeni boljši pogoji za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, njihovo promocijo in ponudbo za prebivalce in obiskovalce. Urejenih bo 729 m2 notranjih prostorov, ki doslej zaradi slabega stanja in nefunkcionalnosti niso v uporabi.

Tržnica bo tako pridobila nove pokrite prostore s skladišči in urejeno logistiko. Z novimi prostori bodo omogočene tudi nove vsebine in dejavnosti na mestni tržnici.

Večnamenski prireditveni prostor

V sklopu projekta bo Ptuj pridobil nov večnamenski prireditveni prostor, primeren za organizacijo največjih kulturnih, družabnih in športnih prireditev. Prireditveni prostor bo opremljen z vso potrebno opremo in infrastrukturo za izpeljavo zahtevnih prireditev, opremljen pa bo tudi z začasno montažno streho, ki jo bo mogoče uporabiti ob prireditvah v slabem vremenu.

Nova urbana oprema

Območje mestne tržnice bo v sklopu projekta pridobilo tudi novo urbano opremo, kot so urbani stoli in klopi, stojala za kolesa, premične stojnice za tržnično dejavnost, koši za smeti, oglasne table, vodni element, potopne količke za omogočanje oziroma omejevanje prometa na območju, delilne elemente cestišča in pločnikov z vgrajenimi svetili ter senčnike. Investicija predvideva tudi možnost nadkritja tržnega prostora v času večjih prireditev.

Z evropskimi in državnimi razvojnimi sredstvi

Mestna občina Ptuj je za izvedbo projekta ureditve mestne tržnice pridobila sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za okolje in prostor.

Viri financiranja2016201720182019SkupajDelež
Mestna občina Ptuj22.265,99 €118.576,05 €408.694,90 €558.705,01 €1.108.241,95 €20,64 %
Evropski sklad za regionalni razvoj0,00 €0,00 €0,00 €3.409.718,64 €3.409.718,64 €63,49 %
Ministrstvo za okolje in prostor0,00 €0,00 €0,00 €852.429,66 €852.429,66 €15,87 %
Skupaj22.265,99 €118.576,05 €408.694,901 €4.820.853,31 €5.370.390,25 €100,00 %