Arhiv novic

Obvestilo o povečanju zapore na Slomškovi ulici

Mestna občina Ptuj obvešča, da se bo zaradi pospešitve gradnje predvidoma z dnem 19. 3. 2019 zaprlo območje ureditve mestne tržnice kot prikazuje načrt ureditve gradbišča.

Zapora Slomškove ulice

Zelena luč za črpanje evropskih sredstev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja sprejela odločitev o podpori projekta »Ureditev mestne tržnice«. S tem je projekt dobil zeleno luč za črpanje evropskih razvojnih sredstev.

Podpis pogodbe z izvajalci ureditve mestne tržnice

Danes je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo za ureditev mestne tržnice s podjetjem KPL, ki bo projekt izvedlo skupaj z družbo Makro 5 gradnje. Pogodbena vrednost tega projekta je 4.818.860,18 evrov, od katerih bo večji del občina črpala iz evropskih razvojnih sredstev.

Za ureditev mestne tržnice prejeli dve ponudbi

Mestna občina Ptuj je prejela dve ponudbi za izvedbo ureditve mestne tržnice, ki se po zaključenem odprtem postopku izvaja kot konkurenčni postopek s pogajanji. Razpisna komisija bo zdaj proučila njihovo ustreznost in s ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, začela pogajanja.

Za ureditev mestne tržnice prispele štiri ponudbe

Na Mestni občini Ptuj so odprli prispele ponudbe za projekt Ureditev mestne tržnice. Prispele so štiri ponudbe, od katerih je bila ena prazna oziroma brez dokumentacije. Strokovna komisija bo v naslednjih tednih ponudbe podrobno pregledala in na podlagi zastavljenih meril izbrala ekonomsko najugodnejšo.

Začela so se pripravljalna dela na mestni tržnici

Danes so se začela pripravljalna dela za ureditev mestne tržnice. V sklopu teh del bodo odstranili stojnice, drevje in vejevje ter urbano opremo. Ptuj bo z ureditvijo mestne tržnice in velikega dela mestnega središča pridobil kakovosten, funkcionalen in celovit večnamenski prostor ter nove zelene površine.

Strokovno mnenje: katalpe na mestni tržnici nevarne

Strokovno mnenje kaže, da so katalpe na mestni tržnici nevarne zaradi neustreznega ravnanja z njimi v zadnjih 50 letih. Poškodb na drevesih ni mogoče odpraviti, so pa v slabem stanju in v zadnji četrtini življenjske dobe. Zato je najbolj enostavna in strokovno utemeljena odločitev podrtje dreves.

Ureditev tržnice s podporo odborov Mestnega sveta

Na skupni seji odborov Mestnega sveta je prevladala ocena, da je projekt prenove mestne tržnice pomemben del prenove središča mesta, ki bo življenje v mestu postavil na nove temelje. Večina je podprla nadaljevanje projekta, hkrati pa se bo poizkušalo doseči soglasje s civilno iniciativo.

Prostran trg za tržnico in prireditve

Projekt prenove mestne tržnice predvideva ukinitev prometa, z ureditvijo pa bo zasnovan prostran trg, namenjen tržnici in prireditvam. Zasajeno bo tudi večje število novih dreves, s katerimi bo zagotovljena večja površina krošenj kot doslej. 

Začetek predhodnih arheoloških raziskav

Po zgledu številnih večnamenskih tržnih prostorov v evropskih mestih želi tudi Ptuj razviti sodoben koncept dinamičnega javnega prostora, ki se bo dnevno in sezonsko prilagajal najrazličnejšim namenom in vsebinam.