Natečajne arhitekturne rešitve

Streha je novo nebo

Avtorji:

Mojca Zavašnik, Plan B

Koncept predlagane rešitve je ustvariti polifunkcionalno površino, ki lahko gosti heterogene programe v različnih časovnih obdobjih. Lokacija tržnice se nahaja v mestnem jedru in vzpodbuja vzpostavitev odprtega prostora brez omejitev, ljudi vabi k druženju, igri, izmenjavi dobrin in izkušenj ter ustvarjanju mnogoterih dogodkov. Ideja tržnice je realizirana s streho, ki se nahaja na sredini prostora in lebdi med obstoječimi drevesi. Predstavlja nadkritje za prodajo živil. V času ko tržnica ne deluje, se pod streho odvijajo delavnice za otroke in odrasle, bolšji sejem, manjše družabne prireditve ipd.

V različnih okoljih obstajajo različne tržnice, ki s svojim značajem služijo specifičnim namenom. Določene tržnice so monofunkcionalne in zagotavljajo samo prodajo izdelkov, druge so polifunkcionalne, kjer je prodajna dejavnost samo ena izmed mnogih.

Naš predlog je križanec med monofunkcionalno rešitvijo, ki skuša zagotoviti najbolj kakovostne pogoje za prodajo dobrin (zaščita branjevk pred neugodnimi vremenskimi vplivi, primerna osvetljenost) ter sočasno ustvariti odprti prostor, ki se lahko prilagaja ostalim programom (kino, koncert, igra, vadba, …). Želimo ustvariti srce mesta, stično točko, kjer poteka neformalno druženje in izmenjava. Mestni trg je prostor dogodka, ki prebivalcem ponuja edinstveno urbano izkušnjo na obravnavani lokaciji, je kompozit historičnega ozadja in sodobnega mestnega življenja.

Streha tržnice predstavlja novo središčno točko trga, ki parafrazira lipo – drevo, v čigar senci so se od nekdaj zbirali ljudje na trgu, da bi se pogovorili, veselili, … Streha se nahaja na sredini nove večnamenske površine, brez da bi ovirala njeno delovanje. S svojo pozicijo deluje kot generator programa na obeh historičnih ulicah in tudi na trgu. Popolnoma bo zaživela, ko bo avtomobilski promet na trgu ukinjen oz. omejen na dostavo, prehod in časovno opredeljen interval parkiranja.

 Tržnica deluje vsak dan in tako predstavlja delovno mesto za prodajalce in prostor rednih obiskov za kupce. Smatramo, da je osnovna prioriteta zagotoviti najbolj ugodne pogoje prav za ljudi, ki bodo prostor največ uporabljali. Rešitev mora biti predvsem funkcionalna, kar pomeni urejeno odvodnjavanje, primerno osvetlitev in zaščito tržnega prostora pred vremenskimi vplivi. Ko se tržnica pospravi, se celotno področje spremeni v večnamensko površino s poudarkom na kvalitetni rešitvi tržne dejavnosti. Ob strehi tržnice nastane na južni strani novi zunanji prostor, kjer se odvijajo prireditve na prostem. Med tribunami ob Slomškovi ulici, arkadami in terasami pod cerkvijo sv. Jurija ter odprtim prostorom, ki se nahaja pod streho nove tržnice nastane nov mestni amfiteater obkrožen s sliko historične mestne krajine, ki jo tanka horizontalna streha dodatno poudarja.

Celovit prikaz natečajne rešitve si lahko ogledate tukaj.