Natečajne arhitekturne rešitve

Navidezna stavba – prazen prostor

Avtorji:

Matej Vozlič, Vesna Vozlič Košir, Mihaela Kastelic, Leni Vozlič

Lokacija obstoječe mestne tržnice se nahaja v samem centru mesta, znotraj specifične morfologije prostora med Slomškovo in Miklošičevo ulico. Prostor zaznamujejo nepovezani večji stavbni volumni, ki so ostanki v preteklosti na tem mestu porušene karejske zazidave, nivojsko višje ležeča katedrala ter linijska zazidava ob Slomškovi in ob izteku Miklošičeve ulice. Trg je danes programsko živ prostor, a potreben temeljite infrastrukturne prenove. Ohranjanje obstoječih dreves sajenih v rastru avtobusnega postajališča iz leta 1935 in ohranjanje pogleda na gotsko katedralo, pogleda nastalega po porušitvi kasarniškega kareja, so teme strokovne debate konservatorjev in arhitektov. Izziv je, ohraniti ta velik prostor prazen, ga prostorsko prepoznavno definirati, ga narediti uporabnega za različne namene ob sončni pripeki in ob dežju, ga hkrati ohraniti za morebitne druge in drugačne ideje čez desetletja. Ter ga do zadnjega detajla izpeljati tako, da ga uporabnik ne doživlja zgolj kot funkcionalno rešitev ali vizualno estetiko, temveč tudi kot muskularno in haptično navzočnost.

Vzpostavljamo navidezno stavbo – prazen prostor. Določa ga pravilna ortogonalna zasnova večnamenskega osrednjega prostora ter njeno nasprotje, mehkoba senčnega prostora pod drevesi. Tako ustvari zelena masa dreves – navidezne stene, element zložljive strehe pa strop. Ohranjeno je fluidno fizično prehajanje skozi prostor, fluidno prehajanje pogledov, vzpostavljeno je merilo človeka. Specifika prostora celotnega območja je definirana za vid, sluh, vonj, otip in pričakovane vedenjske vzorce posameznika in množice in ne le skozi funkcijo.

Zložljiva streha: nosilna kovinska konstrukcija komunicira z okostjem gotske katedrale, tkanina pa sede kot oblak nad trg in ga paradoksalno – zaščiti pred dežjem.

Drevesa okoli trga oblikujejo prostor. Izbor drevesnih vrst ali vrste je v domeni arboristov. Vsekakor pa so potrebna drevesa, ki s svojim volumnom lahko ustvarijo prazen prostor, so primerna za striženje in za gojenje v mestu.

Pokrita tržnica: predlagana ureditev Trga s tržnico, izkorišča potencial različnih nivojev, tudi s temi intervencijami ga povezuje z okoliškim urbanim tkivom. Nov objekt pokrite tržnice stoji na mestu pritlične stavbe na vrhu trga in izrablja višinsko razliko med trgom in katedralo K+P+ razgledna terasa. Se volumensko skrije in hkrati odpira na trg. V objektu so lokali, skladišča za premično opremo, stole, odre, sanitarije,smeti… na terasi pa gostinski vrt, oder,VIP galerija…

Povezave: padajoč teren ob Slomškovi se izkoristi za ureditev teras s klančino in stopniščem, ki omogočajo postopno prehajanje med nivoji in vizurno bogat prostor. Materiali sledijo materialom novega objekta pokrite tržnice. Južni vogal trga, ki je zamejen s stavbami, se ozeleni z drevesi, s tem ustvarja prijeten mikroambient v sklopu celotne ureditve ter hkrati atrijem hiš daje možnost, da postanejo programska dopolnitev trga. Severni vogal pod krošnjami dreves razvija tematsko tržnico – gobe, rože, sadike, med, vinotoč in hkrati daje potencial sosednjim stavbam, da programsko razširijo svoj parter na javne površine. Na tem delu je možnost umestitve mobilnih prodajaln (prodaja iz kombija). Ohranjeni spomeniško zaščiteni paviljon z obstoječo lokacijo in novim gostinskim programom postane referenčna točka v tem prostoru. V senci dreves lahko prevzame funkcijo srečavanja, mladega vina, malih prigrizkov domače kulinarike, prodaje kart, ciljno črto maratona…

Trg postane z novim prehodom na jugu, stopnicami do cerkve ter terasami in klančino ob Slomškovi dobro pretočen.

Promet: motorni dostop na trg je dovoljen le stanovalcem, invalidom, dostavnemu in urgentnemu prometu, s časovno omejitvijo in na kartični dvig potopnih konfinov. Kolesa dobijo prostor v kateri od obrobnih ureditev, v senci dreves. Kolesa za izposojo pa v katerem od praznih dvorišč mestnih karejev.

S svojo velikostjo, vpetostjo v prostor in možnostjo pokrivanja, postane trg izrazito večnamenski, primeren za različne umestitve programov, od tržnice pa vse do kulturnih in športnih prireditev.

Skladno s smernicami natečajnih podlog, je izbran material za tlak lokalni granit. Čitljivost in gradacija prostora je dosežena z izborom različnih dimenzij kamna in z načinom polaganja. Osrednji prostor tržnice je tlakovan s ploščami iz lokalnega granita 60 cm x 120 cm x 15 cm, 120 cm x 120 cm x 15 cm, 60 cm x 60 cm x 15 cm v različnih protidrsnih površinskih obdelavah, položene v vzorec. Tehnična konstrukcija spodnjega ustroja bo dimenzionirana skladno z zahtevanimi obtežitvami, želeno dobo trajanja tlaka, statičnim izračunom, geomehanskimi podatki …

Miklošičeva in Slomškova cesta in vse ostale površine z izjemo ortogonalno tlakovanega osrednjega prostora tržnice so tlakovane s kockami 10 x 10 cm postavljenimi v cestarskem vzorcu loka. Robnik pločnika ob stavbah je sestavljen iz kamnitih kosov dimenziije: 50 cm (širina) x 25 cm (višina), v poljubnih dolžinah. Rob proti cesti je rahlo posnet, notranji pa raven. Nad osnovni tlak je dvignjen za 5cm. Stopnice ob Slomškovi na nivo trga so iz polnih kamnitih blokov.

Celovit prikaz natečajne rešitve si lahko ogledate tukaj.