Natečajne arhitekturne rešitve

Koncept odprtega prostora

Avtorji:

Styria Arhitektura

Mestna tržnica se nahaja znotraj območja večplastne kulturne dediščine, ki jo je zgodovina v različnih obdobjih preoblikovala. Ne zgolj kot območje arheološkega najdišča, temveč tudi kot stalno spreminjajoče življenjsko okolje, katerega stavbna dediščina je najbolj trajen pričevalec naše preteklosti. Prostor in stavbe predstavljajo neprecenljivo in nenadomestljivo vrednoto, ki zaznamuje našo družbeno in kulturno identiteto.

Le ta se z vse naglejšim družbenim razvojem intenzivno spreminja ter spremembe pričakuje tudi od okolja v katerem družba deluje. Stavbe so osnovni gradniki mestnega prostora in le ta se mora vedno znova prilagajati človeku in njegovim potrebam. Sposobnost njihovega prilagajanja novim družbenim in socialnim potrebam je vedno težja. Na ta način se prepogosto ustvarja vrzel med stavbno dediščino in civilno družbo. Ta vrzel lahko povzroči proces, ki spodbujajo konformizem družbe in brezbrižnost duha, posledično pa razkroj in degradacijo prosta.

Vendar pa to vrzel lahko zapolni arhitektura, s preobrazbo, s ponovnim odkritjem, ki lahko ponovno vzpostavi odnos med vrednotenjem historičnih struktur in uporabnikovimi potrebami. Prostorska revitalizacija današnje Ptujske tržnice obuja zavest o ponovni oživitvi elementarnih človekovih potreb v času njenega nastanka. Ne glede na večslojno preteklost od starega Rima, srednjega in poznega veka je pri slehernem posegu v prostor stavbne dediščine najpomembnejši kontekst prostora in njegova identifikacija.

Načrtovana zasnova do neke mere ohranja delitev trga na dva dela. Konceptualna zasnova povezuje prostor tržnice, Miklošičeve ulice in prostor današnjega parkirišča na zahodu ter jih celostno poveže. Delitev celote se členi v tlaku in novih, prilagojenih zasaditvah ter na ta način utemeljuje členitev historičnih potez odprtega prostora.

Predlog ureditve temelji na ponovni vzpostavitvi prostorske praznine. Trg sestavljajo obstoječi členjeni prostori, ki jih tvorijo mrtvi rokavi, zaledja, slaba dostopnost in prometna preobremenitev. Ukrepi povezovanja, atraktivni ambienti in definicija novih robov so primarni cilji za oživitev prostora.

Celovit prikaz natečajne rešitve si lahko ogledate tukaj.