Natečajne arhitekturne rešitve

Preobrazba za nov sijaj mesta

Avtorji:

Arhitektura Krušec

Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič

Z načrtovano ureditvijo Ptuja, ki bo onemogočila parkiranje motornih vozil v neposrednem mestnem središču, se bo percepcija mesta iz vidika pešca popolnoma spremenila. Mnoge ureditve, ki so bile do danes smiselne, saj so se navezovale na obstoječe prometne ureditve, bode sedaj postale nesmiselne in tuje. V mnogih mestih, ki so že doživela opisano preobrazbo, lahko danes opazujemo, kako so se ozki pločniki spremenilii v sončne terase lokalov, ki so nastali v pritličjih obcestnih hiš. Namesto parkirišč je mesto pridobilo široke sprehajalne površine, ki so v mestno središče privabile več ljudi, ti pa so počasi osmislili trgovske programe, ki so do sedaj stagnirali na račun večjih trgovskih centrov na mestnem obrobju. Mestna središča, ki so v zadnjih desetletjih propadala, so ponovno zasijala v povsem novem sijaju. Podobna preobrazba se bo s preureditvijo mestnega središča zgodila tudi v Ptuju.

Predlog ureditve območja tržnice je potrebno razumeti skozi prizmo celostne ureditve mestnih površin oziroma kot del strategije oživljanja mestnega središča Ptuj. V tem kontekstu se celotno območje predvidi kot peš cona, ki mora biti tako fizično kot tudi percepcijsko povezana z ostalimi mestnimi trgi in ulicami.

V okviru širše ureditve mestnega središča predlagamo sledeče ukrepe:

 • odstranitev montažnega objekta (trgovina s kitajskim blagom) na Novem trgu,
 • odprtje Ptujske vinske kleti za javnost in oblikovanje gostinskega lokala Pullus v pritličnih prostorih obstoječe kleti, ki mejijo na Novi trg,
 • na mestu trgovine s kitajskim blagom naj se oblikuje letni vrt lokala Pullus in vhod v vinsko klet,
 • na obstoječem parkirišču za veleblagovnico naj se zgradi garažna hiša z uvozom iz Trstenjakove ulice,
 • odstranitev obstoječega drevoreda na območju tržnice, saj trg percepcijsko razdeli na dva dela,
 • nadomestitev odstranjenih dreves na vzhodnem delu trga,
 • vzpostavitev boljše fizične povezave med nivojem tržnice in Slomškove ulice (oblikovanje širokega, amfiteatralnega stopnišča) in posledično boljše povezave tržnice z območjem Slovenskega trga,
 • spodbujanje odpiranja novih trgovskih in gostinskih lokalov, ki bi oplemenitile dejavnost tržnice,
 • izgradnja novega (nadomestnega) objekta pod cerkvijo. Objekt naj služi kot servisni objekt za potrebe delovanja trga in tržnice (servisni prostori, skladišča, sanitarije, garderobe, zaprti trgovski lokali (meso in mesni izdelki, sir in mlečni izdelki in pekarna) in pokrit predprostor, pod katerim se nahajajo odprte stojnice),
 • opustitev obstoječega stopnišča, ki Slomškovo ulico povezuje s teraso za cerkvijo in oblikovanje novega enotnega stopnišča, ki smiselno in celovito poveže nivo trga s Slomškovo ulico, teraso nad pokrito tržnico in teraso za cerkvijo,
 • ohrani se obstoječ cvetlični paviljon, ki se ga rekonstruira in smiselno vmesti v ureditev celotnega trga (z ureditvijo parterja okoli paviljona),
 • ureditev parkirišč za kratkotrajno parkiranje s prostori rezerviranimi za invalide in uvozom na trg za potrebe dostave in intervencije,
 • prezentacija lokacije nekdanjega »bastiona« v tlaku trga,
 • ponovna vzpostavitev povezave med tržnico in Mestnim trgom (odstranitev garaže in tlakovanje ulice).

Celovit prikaz natečajne rešitve si lahko ogledate tukaj.