Arhitektura

Dnevna soba Ptuja

Urejen urbani prostor za doživljanje najstarejšega slovenskega mesta. Funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice z ureditvijo javnih površin z novo, trajnostno prometno ureditvijo. Večnamenski prireditveni in kulturni prostor. Novi pokriti prostori za tržnično dejavnost s skladišči in urejeno logistiko. Nove urbane površine in širitev peš cone. Ozelenjevanje mesta s 14 novimi drevesi v starem mestnem jedru.

Izbrane arhitekturne rešitve ureditve ptujske mestne tržnice so izdelali v Arhitekturi Krušec. Uveljavljen arhitekturni studio vodi Tomaž Krušec, izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Arhitekturni studio je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad, kot je več Plečnikovih medalj, nagradi Prešernovega sklada, nagrada ARHIOF in več nominacij (Mies van der Rohe in Ernst A. Plischke).