Nova podoba in nova doživljanja zakladnice tisočletij.

Namen investicijskega projekta je rekonstrukcija mestne tržnice, ki bo po obnovi obdržala in izboljšala svojo namembnost, hkrati bo nastal večji osrednji prireditveni prostor.

Cilj projekta je funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice, zasnovana ob upoštevanju usklajenega urejanja celotnega kareja in v skladu z ureditvami ožjega mestnega jedra.

Ptuj je z urejeno tržnico dobil prenovljeno središče mestnega dogajanja, prostor za prodajo lokalnih dobrot in izvedbo prireditev. Novo mestno dnevno sobo, privlačno za druženje in preživljanje prostega časa v živahnem mestnem utripu.

Skupna vrednost projekta znaša 6.217.600,54 EUR.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina sofinanciranja je znašala 4.262.148,30 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj 3.409.718,64 €,  Republika Slovenija 852.429,66 € – mehanizem “Celostne teritorialne naložbe”.

Vsa predvidena GOI dela in ostale aktivnosti v sklopu projekta Ureditev mestne tržnice so bila uspešno zaključena konec leta 2020.

Povezave:
Evropski strukturni in investicijski skladi
Ministrstvo za okolje in prostor
Portal evropske unije

Ureditev mestne tržnice

Oživljanje starega Ptuja.

Urejamo 8.000 m2 degradiranih urbanih površin in 729 m2 pokritih tržničnih prostorov. Funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice. Trajnostna prometna ureditev in širitev območja za pešce. Večnamenski prireditveni in kulturni prostor. Novi pokriti prostori za tržnično dejavnost s skladišči in urejeno logistiko. Ozelenjevanje mesta s 14 novimi drevesi v starem mestnem jedru.

Arhitektura

Zlitje stoletij in prihodnosti.

Urejen urbani prostor za doživljanje najstarejšega slovenskega mesta. Funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice z ureditvijo javnih površin z novo, trajnostno prometno ureditvijo. Večnamenski prireditveni in kulturni prostor. Novi pokriti prostori za tržnično dejavnost s skladišči in urejeno logistiko. Nove urbane površine in širitev peš cone. Ozelenjevanje mesta s 14 novimi drevesi v starem mestnem jedru.

Pridobitve

BOLJŠI
POGOJI ZA
MESTNO TRŽNICO
NOV
PRIREDITVENI
PROSTOR
UREDITEV
8.000 M2
MESTNEGA JEDRA
OZELENJEVANJE
MESTNEGA
SREDIŠČA
ŠIRITEV
PROSTORA ZA
PEŠCE

Arheologija

Skrb za bogastvo kulturne dediščine.

Na Ptuju se z izjemno bogato arheološko kulturno dediščino srečujemo na vsakem koraku. Nič drugače ni na območju tržnice in v njeni neposredni okolici. Zato so gradbena dela spremljajo intenzivne arheološke raziskave in zanimive najdbe.

Naložbo v ureditev mestne tržnice
sofinancira Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.